Obří sudy

Největší ze všech známých obřích sudů na světě byl německý sud v Kónigsteinu. Byl zhotoven r.1725 / rytina v norimberském muzeu uvádí r.1775/ Měl obsah 249 838 litrů. V.r.1818 byl zničen.

Největší vinný sud u nás je ve sklepě mikulovského zámku. Pojme 112000 litrů vína.Pochází z roku 1643 a za 273 dní jej vyrobil bednář Kryštof Specht a jeho 3 pomocníci.

Ke svému účelu sloužil přes 50 let a když už nebyl k potřebě, jeden ze zámeckých pánů do něho k pobavení urozené návštěvnice umístnil svoji kapelu.