Červenec

29.6 až 1.7 Krojované hody - Němčičky

29.7 Pouť ke sv. Anně - Bořetice

37-28.7 FOS -  Festivalotevřených sklepů Velkopavlovicka