kam?

18. Května 2013

- Dětské hodečky - Kobylí

- Košt vína s večernímájovou zábavou v Kobylí

- Májové putování modrými horami a okolím -VOC Modré hory

25. května 2013
DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ * pořádá SSRKH Bořetice
4. VÝROČÍ OTEVŘENÍ LETIŠTĚ * pořádá Letecký klub Kraví hora

1. června 2013
Vinařský triatlon -
Němčičky

8. června 2013

Vrbecká dědina - setkání mužáckých zború v hodovej bůdě - Vrbice

26.–28. července 2013
Setkání rodáků *
pořádá Obec Bořetice

27.–28. července 2012
JIHOMORAVSKÝ POHÁR – 2. ROČNÍK INTERTOUR 2013, EUROCONTEST 2013 * pořádá Letecký klub Kraví hora

28. července 2013
POUŤ KE SV. ANNĚ *
pořádá farnost Bořetice

2. srpna 2013
STAVĚNÍ HODOVÉ MÁJE *
pořádá bořetická krojovaná chasa

3. srpna 2013
PŘEDHODOVÉ ZPÍVÁNÍ *
pořádají Obec Bořetice a Mužácký sbor Svodničan

4.–6. srpna 2013
KROJOVANÉ HODY *
pořádají stárci a krojovaná chasa

24. srpna 2013
ZARÁŽENÍ HORY *
pořádají SSRKH Bořetice a Obec Bořetice

25. srpna 2013

Krojavané hody - vrbice

30. srpna 2013

Velkopavlovické vinobraní - Velké Pavlovice

31. srpna 2013

Zarážení hory s otevřenýmisklepi a burčákovou zábavou - Němčičky